KONTAKTNÉ ÚDAJE

Obchodné zastúpenie pre Českú republiku a Slovensko                                                                    
Tel.: +421 904 495 685
Tel.: +420 731 784 280
Email: info@masostroje.sk

 
 
 
Marketingové oddelenie  
Tel.: +420 739 802 129
 

Sídlo firmy
SolArM S.C.
ul. Węgierska 224A
33-300 Nowy Sącz
Poľská republika
Tel.: +48 18 445 72 14
Tel.: +48 606 852 852
Tax: +48 18 445 79 70
Email: info@solarm.pl

Łukasz Solewski - jednateľ spoločnosti
Tel.: +48 608 612 165
lukasz.solewski@solarm.pl


Kontaktný formulár